Wie met calamiteiten te maken krijgt, wil zo snel mogelijk een oplossing uit het liefst een vertrouwde hoek

Calamiteitenservice

Natuurlijk hopen wij dat u met geen van de mogelijke calamiteiten, zoals water-, brand- of stormschade te maken zult krijgen. Maar het geeft wel rust om te weten dat, mocht er toch plotseling iets gebeuren, er een team klaarstaat om u te helpen. Mocht de situatie vragen om een directe oplossing, zoals bij veel schadegevallen het geval is, dan zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar.

 

De calamiteitenservice is specialistisch werk, waarvoor wij dan ook alleen medewerkers met juiste opleiding en certificaten inzetten. Zij komen direct bij u langs om eventuele gevolgschade verder te beperken, en geleden schade te verhelpen.

Waar vindt u Ancora?

Ons servicegebied omvat een groot deel van Nederland. Daarbuiten werken wij met gerenommeerde schoonmaakpartners.

Expert clean check

Laat een van onze professionals bij u langskomen voor een analyse en bijbehorend advies.

Werkzaamheden calamiteitenservice

De werkzaamheden die tot onze calamiteitenservice behoren zijn zeer uiteenlopend. Wanneer de situatie hierom vraagt, komen onze medewerkers direct bij u langs om verdere mogelijke schade te voorkomen en de overlast die door de schade ontstaan is te verhelpen. Afhankelijk van de situatie maken zij daarnaast een analyse van de geleden schade en een stappenplan voor het herstel hiervan.

 

Bij brandschade zorgen wij direct voor het afdekken en veiligstellen van goederen, plaatsen wij afschotten voor ramen en deuren, pompen we zonodig bluswater weg, plaatsen we reukverdrijvers en zorgen we voor de nodige ventilatie. Ook reinigen en behandelen we goederen als dit nodig blijkt. Bij waterschade drogen, behandelen en reinigen we goederen en zorgen we voor de nodige ventilatie.

Onze behaalde score

4,7 van 5

Elke week maken wij meer dan

8.349.400

m2 schoon

Al meer dan

2250

tevreden klanten

Veilig en duurzaam

Onze medewerkers van de calamiteitenservice zijn goed opgeleid en werken altijd volgens alle richtlijnen en wetten die op gebied van hun dienstverlening gelden. Zo bent u ervan verzekerd dat de werkzaamheden veilig en duurzaam worden uitgevoerd en dat bij alles wat wij doen rekening wordt gehouden met het milieu.

 

Het is in het geval van een calamiteit van het grootste belang dat een professional snel ter plaatse is om eventuele verdere schade en ellende te beperken. Hier ligt dan ook onze eerste prioriteit. Daarnaast dragen wij zorg voor de oplossing van het probleem dat is veroorzaakt. Voor specialistische werkzaamheden werken wij samen met partijen die in bezit zijn van de juiste kennis en middelen. Ons is er alles aan gelegen het probleem voor u van begin tot eind op te lossen.

Laat je door een van onze klanten overtuigen van onze meerwaarde!